Text Size
English (United Kingdom)Persian (Iran Islamic)

نظام آموزشی انگلستان

سالهای زیادی است که دانشگاه های انگلستان! به خاطر توانایی در حفظ استانداردهای عالی در زمینه ی تحصیلات عالی، هم در قالب مضمون دوره و هم رفاه دانش اموزان شناخته شده اند. بیش از 150 دانشگاه و کالج مجهز به آخرین تسهیلات آموزشی و پژوهشی، طیف وسیعی از دوره ها را ارائه می دهند.از این رو هر ساله دانش اموزانی از سراسر دنیا با آرزوی دستیابی به استاندارد بهتری در تحصیلات عالی و موقعیت های شغلی بیشتر، به دانشگاه ها و کالج های انگلستان مراجعه میکنند .

تحصیلات عالی در انگستان عمدتا بر سه قسم اند: کالح ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. همچنین موسسات غیر دانشگاهی آموزش عالی نیز مدارک و سایر دوره های بعد از کارشناسی ارشد را دارند؛ اما لازم است معیارهای خاصی را در رسیدن به سطح دانشگاهی به اجرا در آورند.

رفاه دانشجویان، که از جمله آن خوابگاه های دانشجویی است از نگرانی های موجود دربین دانشجویان، است.

"سالنهای اقامت" در خود دانشگاه، در اختیارمتقاضیان است و می توانند بعد از عقد قرارداد آنجا اتاق اجاره کنند . اگر مناسب نباشد، امکان استفاده از خوابگاه های خصوصی مشترک با سایر دانشجویان نیز وجود دارد. عموما این گزینه ی ارزان تر است. در این مرحله نیز اغلب دانشگاه ها دفتر اقامت دارند که می توند به دانشجویان کمک کند.

ما نیز در تمامي مراحل از مشاوره رايگان قبل از انتخاب كالج يا دانشگاه ، تا اسكان دانشجو با شما بوده ودر هيچ مرحله شما را تنها نخواهيم گذاشت.